Diensten

Wubbels Bouwbegeleiding  is gespecialiseerd in oude en monumentale panden en werkt voor een breed scala aan zakelijke en particuliere opdrachtgevers.  Wubbels Bouwbegeleiding  vertegenwoordigt uw belangen als onafhankelijk tussenpersoon, richting alle betrokken bouwgerelateerde partijen. U kunt mij inschakelen voor een gedeeltelijke of complete begeleiding van uw renovatie of verbouwing; van planfase tot en met oplevering. Mijn werkterrein beslaat voornamelijk de Amsterdamse binnenstad, maar ik werk regelmatig, én met net zoveel plezier, voor opdrachtgevers in de hele regio.

  • De plannen

Uw ideeën kunnen we samen concreet maken. In de planfase nemen we samen uw wensen door om tot een compleet dossier te komen. Ik kan bijvoorbeeld eventueel missende elementen aanvullen en beoordelen of uw ideeën in praktijk haalbaar zijn, en tegen welke prijs. Een compleet dossier is belangrijk om in een later stadium gericht offertes te kunnen aanvragen én te vergelijken. Hoe eenduidiger de vraag, des te beter het antwoord.

  • De verduurzaming

Wubbels Bouwbegeleiding begrijpt het belang van het verduurzamen en behouden van historische waarde van monumenten. Ik bied op maat gemaakte oplossingen die passen bij uw situatie en ambitie. Elk pand is immers uniek en verdient een passende duurzaamheidsoplossing. Samen verkennen we uw project en de mogelijkheden, waarbij we rekening houden met de karakteristieke waarde van het erfgoed en uw verduurzamingsambities. Ik begeleid u niet alleen bij de planvorming, vergunningen, financiering en subsidies, maar ook tijdens de realisatie van de verduurzaming zonder verlies van historische elementen.

  • De ontwerpfase

De architecten, constructeurs en adviseurs uit mijn netwerk, kan ik inschakelen om de randvoorwaarden en mogelijkheden van uw wensen verder te concretiseren. Ik zal hierbij aansturen op pragmatisme, budget en tijd.

  • De offerte

In dit stadium bent u op zoek naar een geschikte aannemer of misschien heeft u al een selectie gemaakt. Ik kan voor de juiste keuze zorgen en de aanvraag in goede banen leiden. Het beantwoorden van aannemersvragen en het vergelijkbaar maken van de offertes behoren eveneens tot mijn werkzaamheden.

  • De overeenkomst

Hier wordt schriftelijk invulling gegeven aan de bedoeling van uw aannemingsovereenkomst met algemene en projectinhoudelijke voorwaarden. Uw belangen en de bindende c.q. ontbindende voorwaarden spelen daarbij ook een rol. In deze fase worden ook afspraken gemaakt over betalingstermijnen, de keuze van verrekening methodieken en eventuele garantie afspraken. Ik kan een bouwdossier samenstellen met alles dat er in voorgaande fases is overeengekomen. Dat vormt een goede basis voor tijdens en na de uitvoering. Desgewenst kan ik de aannemingsovereenkomst ook in zijn geheel opstellen.

  • De bouw

Na het sluiten van de aannemingsovereenkomst begint misschien wel het meest ingrijpende deel van het proces: de bouw. Het is belangrijk dat planning en budget nauwkeurig worden gemonitord. Bij elke verbouwing of renovatie kunnen veranderingen of tegenvallers voorkomen. Als bouwbegeleider zal ik voor elk mogelijk obstakel onderweg naar pragmatische oplossingen zoeken, uiteraard in overleg met u als opdrachtgever en de aannemer. Dit voorkomt vertraging en onnodige kosten.

  • De oplevering

In de laatste fase zal de aannemer u vragen te tekenen voor een goedgekeurde oplevering. Voordat u uw handtekening zet, is het uiteraard belangrijk dat alles volgens afspraak is uitgevoerd. Het is voor de meeste opdrachtgevers prettig om dat niet alleen te hoeven beoordelen. Naast de zichtbare zaken, zijn er vaak ook veel minder zichtbare aspecten te controleren. Daarnaast krijgt u van de aannemer (en zijn eventuele partners) een document met omschrijving van de uitvoering en de garanties. Ook dit document kan ik voor u beoordelen. Een compleet opleveringsrapport voorkomt een hoop gedoe wanneer er in de toekomst onverhoopt toch nog gebreken de kop op steken.

  • De nazorg

Na de realisatie en het oplossen van opleverpunten, kan ik voor u duurzaamheidssubsidies voor het geleverde bouwwerk uitzoeken. Om de gerenoveerde staat van uw project te behouden, kan ik u adviseren bij het opstellen van een MJOP (Meerjarenonderhoudsplan).

Wilt u meer weten? Stuurt u dan gerust een e-mail naar: info@wubbelsbouwbegeleiding.nl