zzp werkvoorbereider monumenten ‘Oranje Loper’

Opdracht              :

zzp werkvoorbereider monumenten

Opdrachtgever    :

aannemer

Status :

rijksmonument

 

Als ZZP werkvoorbereider ben ik betrokken bij het prestigieuze project ‘Oranje Loper’ van gemeente Amsterdam. Het project betreft de vernieuwing van negen bruggen tussen het Paleis op de Dam en het Mercatorplein. Deze bruggen, die in de kenmerkende Amsterdamse School stijl zijn gebouwd, zijn van groot historisch belang en vormen een belangrijke verkeersader van en naar het centrum van Amsterdam. De centrumbruggen zijn oud en rijksmonumentaal en bijna honderd jaar na de laatste restauraties verkeren ze in slechte staat en zijn ze deels aan vervanging toe. Daarom is het van groot belang dat de vernieuwing zorgvuldig wordt uitgevoerd, zodat de bruggen veilig blijven en hun monumentale waarde behouden.

vraag

De gerenommeerde restauratie aannemer die het prestigieuze project ‘Oranje Loper’ in Amsterdam heeft aangenomen, heeft mij uitgenodigd als ZZP werkvoorbereider.  De verantwoordelijkheid ligt bij het opnemen en vastleggen van essentiële informatie over de monumentale bruggen, zoals metselwerkverbanden, voegsoorten en gebreken.

uitvoering

Om een nauwkeurig beeld te krijgen van de huidige staat van de bruggen, maak ik samen met de restauratie architect en steenspecialist per boot gedetailleerde opnames. Hierbij brengen we zorgvuldig de specifieke kenmerken van elke brug in kaart. Dit omvat onder andere het steen- en voegtype, de metselwerkverbanden en andere relevante details. Door deze gedetailleerde opnames kunnen we een eenduidige basis leggen voor de verdere werkzaamheden.

diensten

Als zzp werkvoorbereider bied ik een breed scala aan diensten aan voor restauratieprojecten. Het belangrijkste is dat ik volledig ten dienst sta van mijn opdrachtgever, de restauratieaannemer. Ik ben een onderdeel van het team.

resultaat

De inspanningen hebben geresulteerd in gedetailleerde documentatie van iedere rijksmonumentale brug. Nauwkeurig is vastgelegd welke steen- en voegtypes er gebruikt zijn, net als de specifieke metselwerkverbanden. Deze informatie is van waarde voor de restauratie en helpt bij het behoud van de authenticiteit van de bruggen. Er er is ligt nu ook een globale productieplanning voor de verschillende stenen die nodig zijn voor de restauratie.

zie ook: opdrachtgevers aan het woord