bouwadvies gevelonderhoud vve

Opdracht :

Inventarisatie gevelonderhoud

Opdrachtgever :

Vereniging van Eigenaren (VvE)

 

Vraag

In kaart brengen van achterstallig onderhoud voor een VvE.  Deze informatie was nodig voor het updaten van het MJOP.

Uitvoering

De gevels en daken zijn opgenomen in een rapportage waarin op basis van foto’s een conditiemeting wordt weergegeven met bevindingen en een hersteladvies. Alle genoemde adviezen zijn verwerkt in een globale kostenraming en een tijdschema.

Diensten

  • Inventarisatierapport met foto’s, globale planning en bouwkostenraming;

Resultaat

Een rapportage die inzicht levert in de technische conditie van het pand, planning werkzaamheden en kosten.

zie ook: opdrachtgevers aan het woord