bouwbegeleiding funderingsherstel vve

Opdracht:

begeleiding inpandig particieel funderingsherstel

Opdrachtgever:

Vereniging van Eigenaars V.v.E.

Oppervlakte:

95m² bvo

 

vraag

De VvE aan het Frederik Henrikplantsoen kampte al jaren met verzakkende binnenmuren en de daaruit voortkomende scheuren op alle verdiepingen. Gedurende de voorbije jaren waren er al veel adviseurs langs geweest die uiteenlopende oorzaken en oplossingen hadden gerapporteerd, ook lagen er divers offertes van aannemers. De veelal ingrijpende en kostbare aanbiedingen pasten niet bij het gebruik en het budget van de VvE. Derhalve lag de behoefte van de VvE in een bouwadvies teneinde betere alternatieven te vinden en vroeg mij om het jarenlange dossier te beoordelen en met een plan te komen voor cascoherstel zonder afbouwwerkzaamheden.

uitvoering

Op tien plaatsen zijn sparingen gemaakt in de bouwmuren van de begane grondverdieping. In de sparingen zijn funderingspalen geplaatst die in de grond zijn gedrukt. Dit zogenaamde partieel funderingsherstel had het voordeel dat de vloeren in de appartementen op de begane grond konden blijven liggen. Daardoor konden de bewoners tijdens de werkzaamheden gewoon in hun eigen huis blijven wonen en was er slechts sprake van een acceptabele en kortdurende overlast.

diensten

  • Aanvragen en selecteren van een pragmatische constructeur.
  • Opstellen en aansturen van een ingetogen maar effectief bouwkundig en constructief plan.
  • Aanvragen van de bouwvergunning.
  • Aanvragen en selecteren van een passende hoofdaannemer voor de cascowerkzaamheden.
  • Begeleiden van het voorbereidings- en uitvoeringstraject.
  • Bewaken van financieel overzicht.

resultaat

De ramingen voor funderingsherstel zijn teruggebracht van 150.000 naar 30.000 euro. Dat grote verschil komt door een minder ingrijpende en toch effectieve aanpak: tien in de muur gevormde palen met behoud van de indeling op de begane grond in plaats van circa twintig schroefinjectiepalen, de sloop van vrijwel de gehele indeling en vloerconstructie op de plus het demonteren van de trappenhuistrap. Door deze ingreep heeft de VvE weer een draagkrachtige constructie en voldoende financiële reserves voor de voorgenomen afbouwwerkzaamheden.

zie ook: opdrachtgevers aan het woord