bouwbegeleiding mjop monument

Opdracht:

renovatie stadsvilla

Opdrachtgever:

particulier

Oppervlakte:

600m² br. gevel

Status:

gemeentelijk monument

 

vraag

De opdrachtgever van deze prachtige stadsvilla had voor de buitenkant van het gebouw al een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) laten opstellen. Hij was echter enorm geschrokken van de bedragen en van het financiële zwaartepunt in de eerste jaren. Mijn taak: beoordeling van het MJOP,  opstellen van een nieuw plan van aanpak en de daarbij behorende bouwbegeleiding tot aan de oplevering verzorgen.

uitvoering

Het voegwerk aan de buitenmuren was een lappendeken van oud herstelwerk en losse, verzande of verkeerde voegen. Daarbij was er sprake van diverse gevelscheuren en op sommige plaatsen waren de bakstenen aan vervanging toe. In overleg met de gemeente zijn kleur en vorm van de nieuwe voeg en bakstenen gekozen. Al het voegwerk is vervangen, gevelscheuren zijn uitgehakt en opnieuw ‘onzichtbaar’ ingeboet met bijpassende bakstenen. De gevels zijn ontdaan van oude kramerijen en in onbruik geraakte installatieonderdelen. Op diverse plekken is houtrot hersteld en zijn breukruiten vervangen. Al het houtwerk is opnieuw geschilderd. De boogvullingen die ooit waren verdwenen onder dikke witte verflagen zijn schoongemaakt, waardoor het kleurrijke onderliggende tegelwerk weer in ere is hersteld.

diensten

  • Beoordeling en herplannen onderdelen MJOP.
  • Opstellen bezuinigingsstrategie.
  • Aannemersselectie en contractvorming.
  • Bouwbegeleiding hoofdaannemer en nevenaanemers.
  • Beoordeling uitvoeringskwaliteit, voortgang en oplevering.
  • Toepassen MJOP tot en met oplevering.
  • Uitwerken ‘project boogvullingen’.
  • Uitwerken ‘project balustrade’.
  • Bouwbegeleiding, oplevering en nazorg.

resultaat

Door de renovatie van de buitenmuren met zorgvuldig gekozen materialen is de stadsvilla in volle glorie hersteld. Door het aanpassen van de prioriteiten binnen het MJOP zijn de kosten evenwichtig verdeeld. Zo komt de opdrachtgever niet voor te hoge financiële lasten te staan en zullen alle noodzakelijke onderhoudsklussen tijdig worden uitgevoerd.

zie ook: opdrachtgevers aan het woord